برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  23 , شماره  1 ; از صفحه 101 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

تخمين آب معادل برف با استفاده از داده هاي هواشناسي و ارتفاع منطقه (مطالعه موردي: حوضه ساروق چاي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آب معادل برف، يکي از پارامترهاي مهم در چرخه هيدرولوژيکي مي باشد. در ايران اندازه گيري عمق برف و آب معادل آن در ايستگاه هاي برف سنجي به علت خودکار نبودن ايستگاه ها و مشکلات اندازه گيري آن بطور محدودي صورت مي گيرد. با توجه به پژوهش هاي انجام شده در زمينه آب معادل برف، سرعت باد، درجه حرارت، بارش و ارتفاع منطقه از عوامل تاثيرگذار بر ميزان آب معادل برف مي باشند. از آنجايي که مقادير پارامترهاي سرعت باد، درجه حرارت و بارش مي توانند در طولاني مدت بر آب معادل برف تاثيرگذار باشند، بنابراين هدف اين مطالعه استفاده از پارامترهاي هواشناسي و جغرافيايي براي تخمين آب معادل برف در ايستگاه هاي برف سنجي حوضه مورد مطالعه مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه با استفاده از داده هاي ايستگاه هاي هواشناسي و کاربرد روش هاي مختلف درون يابي، پس از انتخاب بهترين روش که به وسيله معيارهاي ارزيابي صورت گرفت، مقادير بارش، دما و سرعت باد به صورت ميانگين هاي 10، 20، 30، 40 و 50 روزه در محل ايستگاه هاي برف سنجي در حوضه ساروق چاي تخمين زده شد. بعد از تخمين پارامترهاي ذکر شده، همبستگي تک تک هر يک از اين پارامترها با آب معادل برف ايستگاه ها بررسي شد. پارامترهايي که بيشترين همبستگي را داشتند، انتخاب شدند. سپس در نرم افزار
SPSS بين اين پارامترها و ارتفاع ايستگاه ها، با آب معادل برف آنها يک رگرسيون چندمتغيره به دست آمد. رابطه به دست آمده با داده هاي اندازه گيري شده آب معادل برف در ايستگاه هاي برف سنجي صحت سنجي شد.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده، ميانگين هاي بارش، دماي 40 روزه و سرعت باد 300 روزه، به ترتيب بيشترين همبستگي را با آب معادل برف ايستگاه ها نشان دادند. بهترين رابطه رگرسيوني براي تخمين آب معادل برف با استفاده از اين پارامترها به دست آمد. ارزيابي داده هاي واقعي و محاسباتي با توجه به معيار ناش ساتکليف (
0.83) و ضريب همبستگي (0.91) صورت گرفت. نتايج نشان داد که رابطه رگرسيوني به دست آمده از دقت خوبي براي تخمين آب معادل برف در ايستگاه هاي برف سنجي مورد مطالعه برخوردار است.
نتيجه گيري: در اين پژوهش، با توجه به کمبود ايستگاه هاي هواشناسي در مناطق کوهستاني شمال غربي کشور از روش هاي درون يابي براي تخمين مقادير پارامترهايي سرعت باد بارش و دما، در محل ايستگاه هاي برف سنجي استفاده شد. نتايج نشان داد که از بين روش هاي درون يابي، توابع پايه شعاعي با مدل چند ربعي معکوس براي ميانگين سرعت باد 10 الي 50 روزه، مدل نواري کاملا منظم براي تخمين ميانگين دماي 10 الي 50 روزه و روش کريجينگ با مدل گوسين براي برآورد ميانگين بارش 10 الي 50 روزه در ايستگاه هاي برف سنجي از دقت خوبي برخوردار هستند. با استفاده پارامترهايي که بيشترين همبستگي را با آب معادل برف داشتند، يک براي تخمين آب معادل برف به دست آمد. ارزيابي رابطه رگرسيوني نشان داد مي توان از آن براي تخمين آب معادل برف در ايستگاه هاي مربوطه استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 347
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی