برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  17 , شماره  58 ; از صفحه 227 تا صفحه 242 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تغيير اقليم حوضه آبخيز بابلرود در دو دوره 2065-2046 و 2099-2080 با استفاده از داده هاي مدل گردش عمومي جو HadCM3

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، گروه علمی منابع طبیعی و محیط زیست، تهران، ایران
 
چکیده: 

در ساليان اخير حوادث اقليمي متفاوتي اعم از سيل و خشکسالي را در سطح حوضه آبخيز بابلرود و استان مازندران اتفاق افتاده است که لزوم بررسي هر چه بيش تر تاثير تغيير اقليم بر هيدرولوژي حوضه آبخيز را مورد تاکيد قرار مي دهد. اين کار از طريق مدل هاي گردش عمومي جو انجام مي پذيرد. به دليل بزرگ مقياس بودن شبکه محاسباتي مدل هاي گردش عمومي جو، آن ها قادر به پيش بيني پارامترهاي آب و هواشناسي در مقياس نقطه اي نيستند. بر اين اساس ابزار واسطي به نام مولد هواشناسي (Weather Generator) ابداع گرديد که توسط آن و به کمک خروجي مدل هاي عددي، مي توان تغيير اقليم را در مقياس نقطه اي و ايستگاه مورد نظر ارزيابي کرد. در اين تحقيق با استفاده از اين روش، داده هاي مدل گردش عمومي جو HadCM3 با به کارگيري مدل LARS-WG طبق دو سناريوي A2 و B1 براي دوره هاي زماني 2065-2046 و 2099-2080 ريزمقياس شدند. نتايج حاصل از ارزيابي تغيير اقليم حوضه آبخيز بابلرود حاکي از تغيير ميزان بارش در حوضه مورد مطالعه از 43- تا 32+ درصد بود که اين حدود تغييرات با افزايش بارش در ماه هاي پربارش و کاهش شديد بارندگي در ماه هاي کم بارش تابستان همراه بود. همچنين افزايش دماي سالانه به طور ميانگين حدود 1.4 سانتي گراد تا 3.6 سانتي گراد، به ويژه در ماه هاي گرم سال که سبب کاهش ميزان بارش جامد (برف) و تغيير رژيم بارش مي شود، نمود بيش تري خواهد داشت. افزايش ميزان بارش در ماه هاي سرد و همچنين افزايش دماي هوا در ماه هاي گرم که به تبع آن ذوب زودتر از موعد توده هاي برف و افزايش ناگهاني رواناب را سبب مي شود، با تاثير بر اقليم منطقه در آينده اي نه چندان دور، به طور محتمل تعداد و شدت وقايع حدي را تا حد زيادي افزايش خواهد داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی