برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  17 , شماره  58 ; از صفحه 209 تا صفحه 226 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص هاي شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

شهرها در جهان امروز با چالش هايي مواجه اند که ناشي از دگرگوني هاي حاصل از پيشرفت علم و صنعت و طرح نيازهاي جديد سازماني و اجتماعي مي باشد. لازم است که برنامه ريزي شهري به نوعي بازنگري و بازانديشي در اقدامات خود متناسب با پيشرفت فناوري هاي جديد اطلاعات و ارتباطات روي آورد، در اين ارتباط «الگوي شهر هوشمند» به عنوان راهکاري جديد که با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژي اطلاعات در شهر و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جديد شهروندان در زندگي شهري آنان، پا به عرصه حضور مي گذارد. از اين رو هدف پژوهش حاضر ارزيابي شاخص هاي شهرهوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان مي باشد.روش تحقيق اين پژوهش توصيفي-تحليلي و از نوع هدف در زمره تحقيقات کاربردي جاي مي گيرد.با توجه به موضوع تحقيق و منطقه مورد مطالعه روش گردآوري داده ها زمينه يابي (تحقيق پيمايشي) انتخاب شده، روش نمونه گيري تصادفي منظم و جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است جامعه آماري شهروندان شهر کرمان و حجم نمونه اقتباس شده از فرمول کوکران 384 پرسشنامه مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تکنيک ويکور (VIKOR) و نرم افزار SPSS انجام شد. نتايج تحقيق با توجه به تکنيک ويکور حاکي از آن است که مناطق شهر کرمان از نظر شاخص هاي شهر هوشمند در وضعيت متفاوتي قرار دارند به طوري که منطقه سه شهر با مقدار Q (صفر) در مجموع شاخص هاي مورد ارزيابي از وضعيت مطلوب تري نسبت به ساير مناطق قرار دارد.سپس منطقه دو شهر با مقدار (0.136) Q در رتبه دوم و بعد از آن منطقه يک شهر با مقدار (0.701) Q در رتبه سوم قرارگرفته، در آخر منطقه چهار شهر با توجه به شاخص هاي شهرهوشمند با مقدار (0.788) Q در رتبه چهارم، به عبارتي در وضعيت نامطلوبي نسبت به ساير مناطق شهر قرار دارد. در ادامه يافته هاي حاصله از آزمون (t) نشان داد که مجموع شاخص ها شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان کم تر از ميانگين انتخاب شده (3) در طيف ليکرت، معني دار بوده و قابل تعميم به جامعه مادر مي باشد. لذا با احتساب نتايج فوق مي توان گفت که وضعيت تحقق شاخص هاي شهر هوشمند در شهر کرمان از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمانداری، م.، و رهنما، م. (1396). ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان. فضای جغرافیایی, 17(58), 209-226. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300551Vancouver : کپی

کمانداری محسن، رهنما محمدرحیم. ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان. فضای جغرافیایی. 1396 [cited 2021July31];17(58):209-226. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300551IEEE : کپی

کمانداری، م.، رهنما، م.، 1396. ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در مناطق چهارگانه شهر کرمان. فضای جغرافیایی, [online] 17(58), pp.209-226. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300551. 

 
بازدید یکساله 706 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی