برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  17 , شماره  58 ; از صفحه 191 تا صفحه 207 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين شاخص LFH و پهنه هاي سيل در دوره بازگشت هاي مختلف (مطالعه موردي: رودخانه قره سو)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 
چکیده: 

شاخص LFH با استفاده از پارامترهاي مورفوموتري رودخانه، احتمال سيل خيزي را در مئاندرها نشان مي دهد، در حالي که مدل HEC-RAS داده هاي هيدرولوژيک و توپوگرافيک را براي پيش بيني مقدار سيل براي هر قطعه اي از حاشيه رودخانه به کار مي گيرد. در اين تحقيق سعي شده است تا با استفاده از ميزان رابطه بين اين دو روش پيش بيني، امکان جايگزيني روشي ساده به جاي مدل HEC-RAS ارزيابي شود. از اين رو، نخست محدوده خاک ريزهاي طبيعي در طي بازديد ميداني با دستگاه GPS تعيين حدود شد و پلان رودخانه از روي نقشه هاي با مقياس 1:2000 تر سيم گرديد. سپس مقدار شاخص LFH براي 31 قوس رودخانه محاسبه گرديد و با استفاده از مدل HEC-RAS و الحاقيه HEC-GeoRAS، پهنه سيل در دوره بازگشت هاي مختلف مشخص و ارتباط آن ها با مقادير شاخص LFH با استفاده از نرم افزار SPSS بررسي شد. نتايج نشان داد بين پهنه هاي سيل و مقادير شاخص LFH ارتباط معناداري وجود ندارد. با جايگزين کردن پهنه هاي سيل با فواصل بين خاک ريزهاي طبيعي در شاخص LFH و ثابت در نظر گرفتن ساير پارامترها، مقادير LFH جداگانه اي براي هر دوره بازگشت محاسبه گرديد و ارتباط آن ها با شاخص LFH اندازه گيري شده، مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيش ترين همبستگي با LFH محاسباتي 2 ساله وجود دارد و مي توان پهنه سيل 2 ساله را به طور غيرمستقيم با مدل رگرسيون چند جمله اي درجه دوم پيش بيني کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی