برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  17 , شماره  58 ; از صفحه 71 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

ظرفيت سنجي احداث نيروگاه بادي با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP) در استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

در اين تحقيق با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHPمکان هاي مناسب جهت احداث نيروگاه بادي در استان خوزستان شناسايي شدند. معيارهاي اصلي مورد استفاده براي اين منظور به ترتيب اولويت شامل: معيارهاي فني، زيست محيطي و اقتصادي مي باشند که هرکدام از اين معيارها داراي مجموعه زيرمعيارهايي
مي باشند. مجموعه زيرمعيارها (به ترتيب اولويت) شامل: چگالي قدرت باد، شيب و توپوگرافي زمين، ارتفاع زمين، فاصله از گسل (زيرمعيارهاي معيار فني)، نوع کاربري زمين، فاصله از مناطق حفاظت شده، فاصله از رودخانه، جنس خاک (زيرمعيارهاي معيار زيست محيطي)، فاصله از شبکه انتقال نيرو، فاصله از راه هاي ارتباطي، فاصله از مناطق شهري و فاصله از مناطق روستايي (زيرمعيارهاي معيار اقتصادي) مي باشند. تحليل سلسله مراتبي فازي انجام شده در اين تحقيق با توجه به اولويت بندي معيارها و زيرمعيارها انجام شد. در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات سرعت روزانه باد، بيش ترين فراواني سرعت باد و سپس چگالي قدرت باد محاسبه شد. ميانگين تعداد سال هاي مورداستفاده جهت محاسبه بيش ترين فراواني سرعت باد، حدود 20 سال مي باشد. نتايج اين قسمت نشان داد مقادير بيش ترين فراواني سرعت باد و چگالي قدرت باد به ترتيب
3-7 (m/s) و 15.204-209.95 (w/m2) است. پس از جمع آوري نقشه هاي زيرمعيارها، نقشه ها در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) آماده و سپس با استفاده از نتايج تحليل سلسله مراتبي فازي و به کمک توابع موجود، پردازش، استانداردسازي، فازي سازي و در انتها پس از روي هم گذاري نقشه هاي ايجاد شده در مراحل قبلي، نقشه مناطق مناسب احداث نيروگاه بادي در استان خوزستان به دست آمد. نتايج نشان داد که نوارهايي از مناطق جنوب غرب، جنوب و بخش هايي از مرکز استان براي احداث نيروگاه بادي بهترين گزينه ها هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی