برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش آفريني تسهيلات مالي مسکن در نوسازي و مقاوم سازي مساکن روستايي (مطالعه موردي مساکن روستايي شهرستان ايجرود)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 
چکیده: 

بسياري از سکونتگاه هاي روستايي شهرستان ايجرود استان زنجان با مسائل و مشکلات متعددي روبرو هستند. عدم سرمايه گذاري هاي مناسب در ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي به همراه فقدان مديريت کارآمد زمينه بروز درهم ريختگي، ضعف و عدم تعادل در نظام مکاني و فضايي در اين محدوده را فراهم گرديده است. مسائل و مشکلات حاکم بر سيستم فضايي و کالبدي مسکن روستايي محدوده مورد مطالعه به همراه مشکلات و نارسايي هاي ديگر، زمينه مناسبي را در جهت تقويت و يا از هم پاشيدگي نظام سکونت گزيني روستايي و تحميل هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي متعدد را به وجود آورده است. بر اين اساس توجه به مسکن روستايي به عنوان يکي از اجزاي اصلي نظام سکونت گزيني روستايي، امري ضروري و دور از اجتناب است. يکي از سياست هاي توسعه مسکن روستايي که به طور خاص توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي اعمال مي شود، نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي مسکوني در عرصه هاي روستايي است. در اين راستا، تخصيص تسهيلات مالي مسکن به روستاييان در جهت نوسازي و مقاوم سازي مسکن در سال هاي اخير توانسته است دگرگوني هايي را در ويژگي هاي کالبدي و فضايي مسکن بسياري از روستاهاي محدوده مورد مطالعه ايجاد نمايد. هدف از اين تحقيق بررسي نقش تسهيلات مالي مسکن ارائه شده از سوي بنياد مسکن در ايجاد تحول و همچنين نوسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي است.تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي - تحليلي است. در اين پژوهش 51 روستا جهت انجام بررسي هاي مورد نظر انتخاب گرديده است. نتايج پژوهش مزبور حاکي از اين است تسهيلات مالي مسکن روستايي در ايجاد تحولات کالبدي مسکن روستايي سکونتگاه هاي روستايي که از تسهيلات مزبور استفاده نموده اند، نقش مهمي را بر عهده داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 231
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی