برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  47 , شماره  1 ; از صفحه 73 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي عملکرد تيغه هاي مختلف زيرشکن با استفاده از روش المان هاي مجزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

بر اساس تحقيقات انجام گرفته براي مواد دانه اي مانند خاک، روش عددي المان مجزا از نظر شبيه سازي دقيق تر از ساير روش ها مانند روش هاي تحليلي و المان محدود است. در اين تحقيق عملکرد سه نوع ساقه کج ساق، پاراپلو و مرسوم در دو حالت آزمايشي و مدلسازي مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش ها در انباره خاکي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور هاي مورد بررسي سرعت پيشروي و نوع تيغه بودند. سرعت پيشروي در 5 سطح 1، 1.5، 2، 2.5 و 3km/h و عمق ثابت 35cm بر روي نيروي مقاوم کششي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين نشان داد که سرعت پيشروي و نوع تيغه در سطح احتمال %1 تاثير معني داري روي نيروي مقاوم کششي داشتند. بيشترين نيروي مقاوم کششي 1541N مربوط به تيغه مرسوم در سرعت 3km/h و کمترين مقدار نيروي مقاوم کششي 294.8N مربوط به تيغه کج ساق در سرعت 1km/h مي باشد. با افزايش سرعت حرکت تيغه انرژي پيوندي در واحد زمان، مقدار کار اصطکاکي بين سطح تيغه و ذرات خاک و انرژي جنبشي ذرات افزايش يافته که اين پارامترها از عوامل موثر در افزايش نيروي کشش مي باشند. در تمامي سرعت ها کمترين نيروي مقاوم کششي مربوط به تيغه کج ساق و بيشترين نيروي مقاوم کششي مربوط به تيغه مرسوم است. ضريب تبيين بالا بين نتايج آزمايشگاهي و مدلسازي (R2=0.9935) نشان مي دهد که مدل المان مجزا تاثير سرعت پيشروي و نوع تيغه را بر روي نيروي مقاوم کششي به خوبي نشان مي دهد. ميانگين خطاي نسبي مقادير اندازه گيري شده و پيش بيني شده با استفاده از روش المان مجزا 6.871% براي ميانيگن نيروي مقام کششي بدست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی