نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  - , شماره  1 ; از صفحه 101 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه رفتارهاي توامندساز مديران با ميل خواندن در شغل در كاركنان: يك الگوي چند ميانجي گري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است