نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  25 , شماره  3 ; از صفحه 145 تا صفحه 161 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سواد اطلاعاتي كاركنان و اثربخشي سازماني در سازمان هاي دولتي شهر كرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است