نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  - , شماره  7 (28) ; از صفحه 149 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين عوامل تعهد سازماني و کيفيت زندگي کاري دبيران تربيت بدني استان آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است