برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش پايداري محله اي شهر کرمان با تاکيد بر عملکرد مسوولين محلي مطالعه موردي: شش محله از شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

فرآيند توسعه پايدار در برگيرنده کيفيت اقتصادي، اجتماعي و سرمايه محلي است که اجتماع هاي محلي را به توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري هدايت مي کند. يعني به عبارتي ديگر، محله هاي شهري به مثابه کوچکترين واحد سازمان فضايي شهر، در پايداري شهري نقش اساسي ايفا مي کنند. هدف پژوهش حاضر تحليل پايداري محله هاي شهرکرمان با تاکيد برعملکرد مسوولين محلي مي باشد. نوع تحقيق با توجه به هدف، کاربردي و از نظر ماهيت و روش از نوع توصيفي و تحليلي است. اطلاعات و داده هاي موردنياز با استفاده از روش هاي اسنادي و ميداني (پرسشنامه) در راستاي شاخص هاي تحقيق جمع آوري شده است. جامعه آماري شامل 150 نفر از ساکنين شش محله شهرکرمان که هر محله 25 نفر از ساکنين به طور تصادفي با استفاده از تکنيک دلفي انتخاب شدند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS، آزمون کلموگروف اسميرنوف و آزمون همبستگي پيرسون و همچنين از مدل آنتروپي براي وزن دهي و از مدل VIKOR براي رتبه بندي محلات شهرکرمان استفاده شده است. يافته هاي تحقيق با توجه به آزمون همبستگي پيرسون نشان مي دهد که شش محله شهرکرمان از لحاظ پايداري محلات با تاکيد بر عملکرد مسوولين محلي رابطه معناداري بين آنها وجود دارند. درنهايت، بر اساس تکنيک رتبه بندي ويکور، به ترتيب محله (محله شهر)، محله (شيخ احمد کافي شمالي)، محله (بداغ آباد)، محله (خيابان سرباز)، محله (شهرک شهرداري) و محله (شهرک شهيدرجايي فاز2) رتبه بندي شده اند. به طورکلي مي توان گفت که بر اساس شاخص پژوهش (اجتماعي، اقتصادي، دسترسي به خدمات، امنيت و رضايت از عملکرد مسوولين)، محله (محله شهر) وضعيت مطلوب تري از لحاظ پايداري محلات دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالهی، ع.، و صباحی گراغانی، ی.، و سلیمانی دامنه، م. (1396). سنجش پایداری محله ای شهر کرمان با تاکید بر عملکرد مسوولین محلی مطالعه موردی: شش محله از شهر کرمان. جغرافیا, 15 (دوره جدید)(52), 411-428. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300443Vancouver : کپی

عبدالهی علی اصغر، صباحی گراغانی یاسر، سلیمانی دامنه مجتبی. سنجش پایداری محله ای شهر کرمان با تاکید بر عملکرد مسوولین محلی مطالعه موردی: شش محله از شهر کرمان. جغرافیا. 1396 [cited 2021July24];15 (دوره جدید)(52):411-428. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300443IEEE : کپی

عبدالهی، ع.، صباحی گراغانی، ی.، سلیمانی دامنه، م.، 1396. سنجش پایداری محله ای شهر کرمان با تاکید بر عملکرد مسوولین محلی مطالعه موردی: شش محله از شهر کرمان. جغرافیا, [online] 15 (دوره جدید)(52), pp.411-428. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300443. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی