نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش سطح پايداري محله هاي شهري بر اساس شاخص هاي توسعه پايدار (نمونه مورد مطالعه: محله تندست و سياه تلي شهر بابل)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، شهرستان نور، ایران
 
چکیده: 
اين مقاله به سنجش سطح پايداري در جوامع کوچک محلي (محله هاي شهري) در بهرهبرداري و استفاده از منابعطب?ع?، انسان? و اکولوژ?ک? مي پردازد بهگونهاي کههمه اعضا ?ا اجتماعات محلهاي در حال حاضر و آ?نده از سطوح مناسب? در بهداشت و س?مت، زندگ?مطلوب، امن?ت، ?کپارچگ?م?ان مح?ط ز?ست و فعال?ت انسان? و اقتصادي پو?ابرخوردار شوند، به اين منظور، دراين مقاله دو محله از محله هاي بالا و پايين شهر بابل به عنوان نمونه انتخاب شدند تا به اين سوال پاسخ داده شود که محله هاي تندست و سياه تلي به لحاظ شاخص هاي توسعه پايدار (شاخص هاي منتخب اين تحقيق) در چه وضعيتي قرار دارند و چه تفاوت هايي بين آنها وجود دارد؟ باتوجه بهماهيتپژوهش و اهداف در نظرگرفته شده، روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و پيمايشي با هدف کاربردي است که پس از جمع آوري اط?عات ميداني كهبا استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته صورت مي گيرد و با استفاده از آزمون هاي آماري (آزمون T تک نمونه اي) در فضاي نرم افزار SPSS، کار تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده انجام مي گيرد.نتايج بررسي ها نشان مي دهد که بين محله هاي شهري مورد مطالعه، به لحاظ شاخص هاي توسعه پايدار، تفاوت هاي چشمگيري وجود دارد، به طوري که محله سياه تلي به لحاظ شاخص هاي پايداري در وضعيت ناپايدار و محله تندست بجز در شاخص هاي اجتماعي که ناپايدار بوده در ساير شاخص ها پايدار بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عظیمی آملی، ج. (1396). سنجش سطح پایداری محله های شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: محله تندست و سیاه تلی شهر بابل). جغرافیا, 15 (دوره جدید)(52), 367-394. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300439Vancouver : کپی

عظیمی آملی جلال. سنجش سطح پایداری محله های شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: محله تندست و سیاه تلی شهر بابل). جغرافیا. 1396 [cited 2022May23];15 (دوره جدید)(52):367-394. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300439IEEE : کپی

عظیمی آملی، ج.، 1396. سنجش سطح پایداری محله های شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه: محله تندست و سیاه تلی شهر بابل). جغرافیا, [online] 15 (دوره جدید)(52), pp.367-394. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300439. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی