برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سنجش آسيب پذيري خشکسالي کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان، ایران
 
چکیده: 

خشکسالي هاي اخير در شهرستان اصفهان و شدت خساراتي که بر بخش کشاورزي وارد آمده است، بيانگر آسيب پذيري کشاورزان نسبت به خشکسالي است. لذا پرداختن به مطالعات آسيب پذيري که پيش نياز مديريت ريسک است، مهم تلقي مي شود. با توجه به اهميت موضوع، هدف از اين مطالعه سنجش آسيب پذيري خشکسالي کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان و رتبه بندي مناطق روستايي اين شهرستان مي باشد.
در اين مطالعه از روش پيمايشي استفاده شد و داده ها از 275 کشاورز گندم کار با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي چندمرحله اي جمع آوري گرديد. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه و مصاحبه ي حضوري با کشاورزان شهرستان اصفهان، استفاده شد. براي سنجش آسيب پذيري کشاورزان گندم کار از
فرمول (2005) Me-Bar & Valdez استفاده شد. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که کشاورزان گندم کار در بخش جرقويه عليا بيشترين ضريب آسيب پذيري کل (3.77) و کشاورزان گندم کار در بخش بن رود داراي کمترين ضريب آسيب پذيري کل (3.32) مي باشند. دستاوردهاي اين مطالعه مي تواند به مسوولان مديريت خشکسالي استان در تخصيص اعتبارات با توجه به ميزان آسيب پذيري مناطق، ياري برساند. بدين صورت سنجش ميزان آسيب پذيري مي تواند مبنايي براي مسوولان به منظور تخصيص منابع و اعتبارات محسوب گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 193
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی