برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات توان گردشگري در گسترش زيرساخت ها و ايجاد شهر خلاق مطالعه موردي: شهر کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
 
چکیده: 

گردشگري به عنوان صنعتي پاک و پويا شناخته شده است که در صورت توسعه منافع زيادي از جمله افزايش عدالت اجتماعي و افزايش اشتغال براي جامعه درپي خواهد داشت و در صورت وجود زيرساخت هاي شهري توسعه بيشتري خواهد يافت. رقابت شديد ميان شهرها به عنوان مقاصد گردشگري، شهرها را ناگزير به يافتن راهکارهايي جهت متمايز شدن از ساير شهرها و مقاصد گردشگري کرده است. شهر خلاق مبحثي جديد و مورد توجه در حوزه شهر سازي است و نقش اساسي در رشد و توسعه شهر دارد. ظهور و فراگير شدن ايده شهرخلاق شاهدي بر اين ادعاست و مي توان گفت که توسعه گردشگري يکي از راه هاي مطمئن براي رسيدن به شهرهاي خلاق است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثيرات پتانسيل هاي گردشگري در گسترش زيرساخت ها و شکل گيري شهر خلاق در شهر کرمانشاه مي باشد. روش تحقيق، توصيفي تحليلي است و ابزار اصلي گردآوري داده ها پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه ساکنين شهر کرمانشاه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385پرسشنامه تعيين گرديده است که جهت تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه از روش معادلات ساختاري (SEM) با استفاده از نرم افزار Amos استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که پتانسيل هاي گردشگري در گسترش زيرساخت ها و شکل گيري گردشگري خلاق و خلاقيت در شهر کرمانشاه موثر مي باشند، زيرا سطح معني داري (p value) براي هر دو مسير کمتر از 0.05 بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی