برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

توسعه گردشگري اجتماع محور با تاکيد بر جنبه هاي قومي محلي (مطالعه موردي: شهر کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

فرايند جهاني شدن گوياي تلاش براي يکسان سازي فرهنگي از طريق ايجاد بازارهاي گسترده براي توليد کالاهاي مشابه در شکل انبوه است. در عمل فشار براي از ميان بردن خرده فرهنگ ها طي سال هاي گذشته به مقاومت قومي منجر شده است که گوياي تمايل شديد به ايجاد تعلق هاي هويتي براي جلوگيري از حذف فرهنگ هاي قومي است. کشور ايران از بارزترين نمونه هاي تنوع فرهنگي، قومي، زباني و مذهبي در جهان است که برخلاف اکثر کشورهاي چند قوميتي، تنوع و تکثر قومي محلي يا موزاييک بودن پهنه فرهنگي آن، درون زا و بومي است. شهر کرمانشاه با توان هاي توسعه اي بسيار، با تعلق قومي جماعتي قوي، مي تواند پيش زمينه ايجاد بازارهاي گردشگري قومي باشد. قوميت کرد از استمرار و پيوستگي فرامرزي برخوردار است که مي تواند توان منطقه اي در حوزه کالايي شدن (گردشگري، رسانه و...) باشد. اين مساله که چگونه از توان هاي قومي جهت نيل به اهداف توسعه اجتماعي در سطح محلي، منطقه اي و ملي مي توان بهره برد، حايز اهميت است. روش تحقيق از نوع کاربردي توسعه اي و شيوه گردآوري اطلاعات ميداني و کتابخانه اي است. جامعه آماري 40 نفر از مديران شهري و 340 نفر از گردشگران مي باشند. در مجموع اکثر پاسخگويان نمايه هاي قومي فرهنگي اثرگذار در توسعه گردشگري قومي در سطح شهر کرمانشاه را ضعيف و متوسط ارزيابي کرده اند. نتايج آزمون کاي اسکوئر در بررسي کميت توسعه گردشگري اجتماع محور با تاکيد بر جنبه هاي قومي محلي در شهر کرمانشاه معني دار است. از آنجا که مقدار (sig) يا سطح معني داري متناظر با اين آماره کوچکتر از مقدار (p>0.05) است بنابراين، با توجه به مقدار x2 و نيز درجه آزادي برابر با 4 و همچنين سطح معني داري برابر با0.000، مي توان نتيجه گرفت گردشگري قومي محلي در توسعه گردشگري اجتماع محور نقش اثرگذار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی