نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 29 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

اولويت بندي عوامل موثر بر سرمايه گذاري جامعه محلي در طرح هاي توسعه گردشگري روستايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است