نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1384 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 91 تا صفحه 106 .
 
عنوان مقاله: 

برنامه ريزي گردشگري مشاركتي در يك مقصد در حال توسعه (تجربه اندونزي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است