نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  12 , شماره  3 (33) ; از صفحه 551 تا صفحه 568 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل موثر بر وفاداري گردشگران به مقاصد گردشگري (مورد مطالعه: گردشگران خارجي سفر كرده به شهر اصفهان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است