نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  4 , شماره  1 (9) ; از صفحه 33 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر تغيير اراضي كشاورزي (مطالعه موردي: مناطق روستايي شهرستان رشت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است