برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بهينه يابي شرايط استخراج آبي بتاگلوکان از جو بدون پوشينه رقم لوت به روش سطح پاسخ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
 
چکیده: 

در اين پژوهش تاثير شرايط استخراج شامل زمان، نسبت حلال به آرد جو و pH بر ويژگي هاي فيزيکوشيمايي، رفتار جريان، پايدارکنندگي کف و امولسيون و رنگ بتاگلوکان استخراج شده از دانه جو بدون پوشينه رقم لوت توسط طرح مرکب مرکزي و به روش سطح پاسخ تعيين گرديد. نتايج تجزيه و تحليل آماري و ضرايب مدل ها نشان داد که مدت زمان استخراج، نسبت حلال به آرد جو و pH اثر معني داري بر بازدهي و خلوص بتاگلوکان، پايداري کف و امولسيون، ضريب قوام (k)، شاخص رفتار جريان (n) و مولفه هاي رنگي L*، *a و *b داشت. افزايش زمان استخراج و نسبت حلال به آرد جو اثر مطلوبي بر بازدهي و خلوص بتاگلوکان استخراج شده گذاشت که اين امر خود موجب بهبود خاصيت قوام دهندگي و ويژگي هاي رفتار جريان آن شد. از طرفي با افزايش قدرت قوام دهندگي بتاگلوکان، توانايي پايدارکنندگي سيستم هاي کف و امولسيون نيز افزايش يافت. افزايش pH موجب کاهش بازدهي استخراج و افزايش خلوص بتاگلوکان گرديد. بهترين شرايط استخراج زماني حاصل شد که زمان استخراج ?? دقيقه، نسبت حلال به آرد جو 10 به 1 و pH، 7.33 بود. در اين نقطه بهينه، بازدهي استخراج، 4.12 درصد، خلوص، 69.11 درصد، پايداري کف، 86.95 درصد، پايداري امولسيون، 88.77 درصد، ضريب قوام، 1.51 Pa.sn، شاخص رفتار جريان، 0.62، L*، 73.42، a*، 0.81 و b*، 8.72 بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی