نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 155 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل محتواي مقالات مديريت ورزشي نشريه پژوهش در علوم ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است