نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  20 , شماره  3 (پياپي 78) ; از صفحه 423 تا صفحه 445 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه كمي و كيفي مقالات فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي از سال 1387-1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است