برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  24 , شماره  79 ; از صفحه 145 تا صفحه 172 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تطبيقي مولفه هاي موثر بر انگيزه خدمت به جامعه در بيمارستانهاي بخش خصوصي و دولتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 

شناخت تفاوت هاي اساسي بين کارکنان بخش دولتي و بخش خصوصي در حوزه انگيزشي و رفتاري، گام مهمي در مسير درک مفهومي است که در وراي مفهوم انگيزه خدمت به جامعه وجود دارد. در اين پژوهش هدف اصلي بررسي تفاوت بين کارکنان بخش خصوصي و دولتي از نظر انگيزه خدمت به جامعه و همچنين تاثير پيش نيازها بر انگيزه خدمت به جامعه مي باشد. در همين راستا بيمارستانهاي خصوصي و دولتي شهر ساري به عنوان جامعه آماري تحقيق انتخاب شده اند و حجم نمونه 225 برآورد شد. روش تحقيق در اين پژوهش، روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. جهت جمع آوري داده ها از يک پرسشنامه استاندارد 55 سوالي استفاده شده است.داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزارهاي SPSS و ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. اين پژوهش نشان داد که از نظر انگيزه خدمت به جامعه بين کارکنان بيمارستان هاي خصوصي و دولتي تفاوت معني داري وجود ندارد. نتايج نشان داد که در بييمارستان هاي دولتي پيش نيازهاي تعيين شده بر انگيزه خدمت کارکنان تاثير معني داري دارند ولي در بيمارستانهاي خصوصي پيش نيازها بر انگيزه خدمت کارکنان تاثير ندارند. همچنين نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که در بخش دولتي انگيزه خدمت کارکنان بر عملکرد فردي تاثير مثبت و معناداري دارد ولي در بخش خصوصي انگيزه خدمت کارکنان بر عملکرد فردي آنان تاثير مثبت و معناداري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 209 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی