برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  24 , شماره  79 ; از صفحه 119 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين نقش ابعاد شخصيت بر رفتار شبکه سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

امروزه شبکه هاي ارتباطي نقش اساسي در نوآوري ها و موفقيت مديران دارند.به طوري که هرچقدر افراد سازمان ها مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي بيشتري داشته باشند، موفقيت هاي بيشتري به دست مي آورند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير سه بعد برون گرايي، سازگاري و تجربه پذيري که از ابعاد مهم شخصيت هستند بر رفتار شبکه سازي مي باشد. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و از نوع کاربردي است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديده و روايي و پايايي آن با استفاده از روايي محتوايي و سازه و همچنين آلفاي کرانباخ مورد تاييد قرار گرفت. جامعه آماري در اين پژوهش نمايندگان شرکت بيمه کارآفرين در شهرمشهد مي باشد که بنا بر اطلاعات موجود تعداد آن ها 120 نفر مي باشد. طرح نمونه گيري احتمالي بوده و از نوع نمونه گيري تصادفي ساده استفاده گرديده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که برون گرايي، سازگاري، تجربه پذيري بر رفتارشبکه سازي تاثير مي گذارند. بعد برون گرايي تاثير بيشتري در ايجاد ارتباطات شبکه سازي دارد. بعد سازگاري در حفظ و استفاده از ارتباطات شبکه سازي تاثيرگذار است. هم چنين بعد تجربه پذيري نيز در ايجاد و حفظ ارتباطات شبکه سازي موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی