برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  24 , شماره  79 ; از صفحه 101 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل همبستگي سبک رهبري تحولي- تعاملي مديران با رضايت شغلي کارکنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 
چکیده: 

هدف از پژوهش بررسي رابطه بين سبک رهبري تحولي- تعاملي مديران با رضايت شغلي کارکنان بود. اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي پيمايشي- همبستگي مي باشد و جامعه آماري آن را کليه کارکنان اداره کل مخابرات استان همدان تشکيل دادند که با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي-نسبي تعداد 220 نفر (114 مرد و 106 زن) مطابق جدول کرجسي و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه هاي چند عاملي سبک رهبري باس و آوليو و رضايت شغلي ويسوکي و کروم استفاده شد. ضريب پايايي محاسبه شده از طريق آلفاي کرونباخ براي رضايت شغلي0.88، سبک تحولي 0.86 و سبک تعاملي 0.91 برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي، همچون آزمون t، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. نتايج نشان داد که: ميزان بکارگيري سبک رهبري تحولي بالاتر از حد متوسط، سبک رهبري تعاملي وميزان رضايت شغلي کارکنان در حد متوسط است. همچنين نتايج بيانگر ارتباط مثبت و معنادار بين هر يک از مولفه هاي سبک رهبري تحولي با رضايت شغلي مي باشد ولي بين سبک رهبري تعاملي با رضايت شغلي ارتباط منفي بوده و معنادار نيست. همچنين 5.1 درصد از تغييرات رضايت شغلي کارکنان توسط مولفه نفوذ آرماني سبک تحولي مديران تبيين مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری ولیک بنی، ف.، و عمادی پاشاکلایی، س. (1394). تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول, 24(79), 101-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300304Vancouver : کپی

نصیری ولیک بنی فخرالسادات، عمادی پاشاکلایی سیدعلی. تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 1394 [cited 2021July27];24(79):101-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300304IEEE : کپی

نصیری ولیک بنی، ف.، عمادی پاشاکلایی، س.، 1394. تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول, [online] 24(79), pp.101-118. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300304. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 261 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی