برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  24 , شماره  79 ; از صفحه 1 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

نقش رفتار سازماني مثبت گرا در کاهش سکوت سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 
تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه رفتار سازماني مثبت گرا با سکوت سازماني انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه (1905 تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 تن به روش تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقيق ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر روش گردآوري داده ها، توصيفي- پيمايشي و مقطعي است. پايايي ابزار جمع آوري داده ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ارزيابي شد و روايي آن با استفاده از نظرات اساتيد مديريت و کارشناسان بانک سپه و تکنيک تحليل عاملي تاييدي، مورد تاييد قرار گرفت. در ادامه به بررسي شاخص هاي برازش مدل به دست آمده و آزمون معني داري فرضيه هاي پژوهش با تکيه بر نتايج تکنيک مدل يابي معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل پرداخته شد. نتايج آزمون فرضيه ها حاکي از آن است که رفتار سازماني مثبت گرا با سکوت سازماني رابطه منفي و معناداري دارد. همچنين نتايج نشان مي دهد که تمامي ابعاد رفتار سازماني مثبت گرا با سکوت مطيع رابطه منفي و معنادار دارند، اما در رابطه با سکوت خاموش، تنها رابطه منفي آن با خودکارآمدي مورد تاييد قرار گرفت و رابطه اميدواري، تاب آوري و خوش بيني با سکوت خاموش معنادار نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

الوانی، س.، و واعظی، ر.، و هنرمند، ر. (1394). نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول, 24(79), 1-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300297Vancouver : کپی

الوانی سیدمهدی، واعظی رضا، هنرمند روح اله. نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 1394 [cited 2022January21];24(79):1-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300297IEEE : کپی

الوانی، س.، واعظی، ر.، هنرمند، ر.، 1394. نقش رفتار سازمانی مثبت گرا در کاهش سکوت سازمانی. مطالعات مدیریت بهبود و تحول, [online] 24(79), pp.1-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300297. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی