نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين رشد اعتقادي با خودپنداره و رفتار شهروندي و مقايسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
امروزه يکي از دغدغه هاي انديشمندان علوم تربيتي موضوع گرايش به معنويت و اخلاق مداري دانش آموزان و به تبع آن رفتار مناسب شهروندي است، با توجه به اهميت موضوع، هدف پژوهش حاضر، مقايسه و بررسي ارتباط بين رشد اعتقادي و خودپنداره و رفتار شهروندي در دانش آموزان دختر و پسر بود. اين يک بررسي پيمايشي از نوع توصيفي-همبستگي و مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان متوسطه دوم ناحيه يک اردبيل به تعداد 15824 در سال تحصيلي 94-95 بودند که به تعداد 380 نفر (190 دختر و 190 پسر) به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. با حضور در محل تحصيل به پرسشنامه رشد اعتقادي و خود پنداره SCQ و پرسشنامه تربيت شهروندي پاسخ دادند. روايي و پايايي پرسشنامه ها در تحقيقات متعدد تأييد شده بود. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس چند متغيره براي تجزيه و تحليل آماري همبستگي بين متغيرها و ارتباط آنها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد بين رشد اعتقادي و متغير خودپنداره و همچنين رفتار شهروندي ارتباط معناداري وجود دارد و از سوي ديگر اين متغيرها در بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارند. تقويت رشد اعتقادي دانش آموزان مدرسه مي تواند به تقويت خودپنداره و رفتار مناسب شهروندي دانش آموزان منجر شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهاجران، ب.، و اکبری، ت.، و حسنی، م.، و موسوی، م.، و سامری، م. (1396). بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر. تربیت اسلامی, 12(24), 119-137. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300291Vancouver : کپی

مهاجران بهناز، اکبری تقی، حسنی محمد، موسوی میرنجف، سامری مریم. بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر. تربیت اسلامی. 1396 [cited 2022May26];12(24):119-137. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300291IEEE : کپی

مهاجران، ب.، اکبری، ت.، حسنی، م.، موسوی، م.، سامری، م.، 1396. بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر. تربیت اسلامی, [online] 12(24), pp.119-137. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300291. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 252 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی