برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين رشد اعتقادي با خودپنداره و رفتار شهروندي و مقايسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

امروزه يکي از دغدغه هاي انديشمندان علوم تربيتي موضوع گرايش به معنويت و اخلاق مداري دانش آموزان و به تبع آن رفتار مناسب شهروندي است، با توجه به اهميت موضوع، هدف پژوهش حاضر، مقايسه و بررسي ارتباط بين رشد اعتقادي و خودپنداره و رفتار شهروندي در دانش آموزان دختر و پسر بود. اين يک بررسي پيمايشي از نوع توصيفي-همبستگي و مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه دانش آموزان متوسطه دوم ناحيه يک اردبيل به تعداد 15824 در سال تحصيلي 94-95 بودند که به تعداد 380 نفر (190 دختر و 190 پسر) به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند. با حضور در محل تحصيل به پرسشنامه رشد اعتقادي و خود پنداره SCQ و پرسشنامه تربيت شهروندي پاسخ دادند. روايي و پايايي پرسشنامه ها در تحقيقات متعدد تأييد شده بود. براي تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس چند متغيره براي تجزيه و تحليل آماري همبستگي بين متغيرها و ارتباط آنها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد بين رشد اعتقادي و متغير خودپنداره و همچنين رفتار شهروندي ارتباط معناداري وجود دارد و از سوي ديگر اين متغيرها در بين دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارند. تقويت رشد اعتقادي دانش آموزان مدرسه مي تواند به تقويت خودپنداره و رفتار مناسب شهروندي دانش آموزان منجر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی