مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات سطوح مختلف پروبيوتيك لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس (Lactobacillus acidophilus) بر فعاليت ضدباكتريايي و برخي شاخص هاي ايمني موكوسي ماهي تايگر بارب (Puntius tetrazona)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است