نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  - , شماره  78 ; از صفحه 197 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

كاربرد نظريه بازي ها در اندازه گيري رفاه اجتماعي ناشي از سياست تعرفه وارداتي برنج ايران در مقابل سياست ماليات صادراتي تايلند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است