نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  21 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير رهبري معنوي اسلامي بر عملكرد سازمان (مورد مطالعه: شركت گاز استان لرستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است