نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  - , شماره  58 ; از صفحه 49 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

آسيب شناسي طرح ناظر بر تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است