نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي حضور قارچ هاي مولد آفلاتوکسين در پسته منطقه خراسان (شهرستان هاي گناباد و فيض آباد) با استفاده از روش مولکولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه احتمالي بين حضور کپک آسپرژيلوس و ژن هاي مولد آفلاتوکسين با شمارش کپک و مخمر، شمارش کلي ميکرارگانيسم هاي مزوفيل و درصد رطوبت در پسته خام بود. بدين منظور نمونه برداري از مناطق مختلف کشت پسته درشهرستان هاي گناباد و فيض آباد انجام شد. در اين تحقيق، ?? جدايه قارچي متعلق به جنس آسپرژيلوس شناسايي و به کمک روشهاي مبتني برکشت و با استفاده از محيط کشت پوتيتو دکستروز آگار خالص سازي شدند. شناسايي جنس آسپرژيلوس با استفاده از واکنش زنجيرهاي پليمراز توسط جفت آغازگر اختصاصي Asp1/Asp2 جهت تکثير ناحيه 18S rRNA انجام گرديد. همچنين رديابي ژنهاي دخيل در مسير توليد آفلاتوکسين توسط 3 جفت آغازگر APA-450/APA-1482، ver1/ver2 و OMT-208/OMT-1232 صورت گرفت. از ميان 30 جدايه قارچي، 12 نمونه حاوي ژن omtA و 4 نمونه حاوي ژن ver1 بودند. در هيچيک از جدايه هاي قارچي ژن تنظيمي aflR مشاهده نشد. نتايج بدست آمده نشان داد که هرچند بعضي از جدايهها يک يا دو ژن ساختاري دخيل در مسير بيوسنتز آفلاتوکسين را دارند ولي با توجه به عدم حضور ژن تنظيمي aflR، بصورت بالقوه قادر به توليد آفلاتوکسين نميباشند. جهت بررسي رابطه احتمالي بين حضور کپک آسپرژيلوس و ژنهاي مولد آفلاتوکسين در پسته، ضريب همبستگي محاسبه گرديد. نتايج بررسيهاي آماري نشان داد که همبستگي بالايي بين حضور کپک آسپرژيلوس و ژنهاي ver? و omtA بر اساس دامنه رطوبت وجود دارد (p<0.05)، در حالي که بين حضور کپک آسپرژيلوس و ژن هاي مذکور در دامنه هاي مختلف شمارش کپک و مخمر و همچنين شمارش کلي ميکروارگانيسم هاي مزوفيل، رابطه معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورابراهیم، ن.، و یاورمنش، م. (1395). بررسی حضور قارچ های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان های گناباد و فیض آباد) با استفاده از روش مولکولی. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 12(2 (پیاپی 38)), 318-329. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300209Vancouver : کپی

پورابراهیم نسیم، یاورمنش مسعود. بررسی حضور قارچ های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان های گناباد و فیض آباد) با استفاده از روش مولکولی. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران. 1395 [cited 2022May23];12(2 (پیاپی 38)):318-329. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300209IEEE : کپی

پورابراهیم، ن.، یاورمنش، م.، 1395. بررسی حضور قارچ های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان های گناباد و فیض آباد) با استفاده از روش مولکولی. پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, [online] 12(2 (پیاپی 38)), pp.318-329. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300209. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی