نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  21 , شماره  17 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد ظرفيت مالياتي ايران با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات (PSO) و الگوريتم ژنتيك (GA)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است