برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و حافظه ي فعال بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب)، دانش آموزان نارساخوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف، بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي و حافظه ي فعال بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش آموزان نارساخوان انجام شد. طرح پژوهش، آزمايشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان دختر نارساخوان دوره ابتدايي شهر کرمانشاه درسال تحصيلي 91-90 بود. با روش نمونه گيري تصادفي خوشهاي ابتدا 140 نفر مشکوک به نارساخواني در پايه سوم و چهارم انتخاب شدند سپس از آن تعداد 48 دانش آموز نارساخوان به عنوان نمونه انتخاب گرديد. به صورت تصادفي به سه گروه (دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل) تقسيم شدند. چک ليست خواندن، آزمون هوشي وکسلر کودکان، آزمون تشخيصي خواندن فلاح چاي و آزمون خواندن (محقق ساخته) به عنوان ابزارهاي گردآوري اطلاعات استفاده شدند. آموزش راهبردهاي فراشناختي و حافظه ي فعال به مدت هشت جلسه 60 دقيقه اي به گروه هاي آزمايش ارائه شد. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که آموزش راهبردهاي فراشناختي و حافظه ي فعال تاثير معني دار در بهبود عملکرد خواندن داشتند. همچنين نتايج آزمون تعقيبي نشان دادکه راهبردهاي فراشناختي در درک مطلب و حافظه ي فعال در دقت برتري مثبت معني داري نسبت به گروه آزمايشي ديگر داشتند. بر اساس يافته هاي به دست آمده مي توان نتيجه گرفت هر دو روش آموزشي موجب بهبود عملکرد خواندن مي شود و راهبردهاي فراشناختي در درک مطلب و حافظهي فعال در دقت موثرتر هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی