نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 161 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مولفه هاي مسووليت اجتماعي بر کيفيت ارائه خدمات انتظامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی امین
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امروزه با پيشرفت فناوري و پيچيده شدن کارها، مسووليت اجتماعي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است، مسووليت اجتماعي در کلانتري ها به عنوان يکي از مهم ترين وظايف ذاتي براي انجام ماموريت ها و ارائه خدمات انتظامي به شمار مي روند که اين امر زمينه اين مطالعه را تبيين و در ادامه با هدف شناسايي مولفه هاي مسووليت اجتماعي و تاثير آن بر کيفيت ارائه خدمات انتظامي، پژوهش ادامه خواهد يافت. روش شناسي: اين مطالعه به روش، توصيفي- پيمايشي و براي انجام محاسبات آن از نرم افزار Spss استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را کارکنان سرکلانتري سوم شهر تهران تشکيل و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، تعداد 99 نفر از آنها مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند که براي جمع آوري داده ها و اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. يافته ها: مطالعه نشان داد سنجش پايايي پرسش نامه با ضريب آلفاي کرونباخ 0.925 و روايي آن، با تاييد سوالات توسط استادان صاحب نظر مورد تاييد و پس از تحليل در سطح اطمينان 99%، رابطه معني داري بين برخي از مولفه هاي مسووليت اجتماعي و کيفيت ارائه خدمات انتظامي وجود دارد و در ميان مولفه هاي بررسي شده، کارهاي مراجعين بيشترين و مسووليت اخلاقي کمترين تاثير را داشتند. تاثير مولفه هاي مسووليت اجتماعي بر کيفيت ارائه خدمات انتظامي بدان معنا است که بر اساس تغيير در مولفه هاي مسووليت اجتماعي، به خوبي مي توان تغيير در ميزان کيفيت ارائه خدمات انتظامي را سنجيد. نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان داد که مولفه هاي مسووليت اجتماعي، بر کيفيت ارائه خدمات انتظامي تاثير مثبت و معناداري دارند و به عبارتي ديگر، سازمان پليس هر اندازه که به مسووليت اجتماعي خويش اهميت بدهد، به طور مستقيم بر کيفيت ارائه خدمات انتظامي تاثير مي گذارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پوراسدی، م.، و معدنی، ج. (1395). تاثیر مولفه های مسوولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی. انتظام اجتماعی, 8(1), 161-181. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300170Vancouver : کپی

پوراسدی محمد، معدنی جواد. تاثیر مولفه های مسوولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی. انتظام اجتماعی. 1395 [cited 2022May26];8(1):161-181. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300170IEEE : کپی

پوراسدی، م.، معدنی، ج.، 1395. تاثیر مولفه های مسوولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی. انتظام اجتماعی, [online] 8(1), pp.161-181. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300170. 

 
بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی