برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 141 تا صفحه 160 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر ناامني و فعاليت هاي تروريستي در مرزهاي شرقي کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: جمهوري اسلامي ايران در مرزهاي شرقي خود در استان سيستان و بلوچستان همواره باچالش ها و مشکل هاي متعدد و متداوم روبه رو بوده و اين مشکلات در تمام حوزه هاي اين محيط امنيتي باز توليد شده است. در حال حاضر تروريسم و گروهک هاي تروريستي به عنوان يک چالش امنيتي اصلي در محيط پيراموني ايران محسوب مي شود و با توجه به اقدام هاي تروريستي که از چندين سال گذشته تاکنون در شرق کشور به خصوص استان سيستان و بلوچستان رخ داده، باعث به وجود آوردن مشکلات و خدشه دار کردن امنيت در اين منطقه شده است. هدف اصلي اين تحقيق شناخت عوامل موثر بر ناامني و گسترش فعاليت هاي تروريستي مرزهاي شرقي است.
روش شناسي: پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردي بوده و روش انجام آن نيز توصيفي – تحليلي مي باشد. روش گردآوري داده ها تلفيقي از مطالعات اسنادي و مطالعات پيمايشي است. ابزار اصلي مورد استفاده براي گردآوري اطلاعات از طريق روش ميداني، پرسش نامه است و براي بررسي پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که براي پژوهش حاضر برابر با
0.87 به دست آمد. جامعه آماري اين مطالعه 178 نفر است که متشکل از فرماندهاي يگان هاي انتظامي، مرزبانان ناجا و اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان است و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 85 نفر تعيين شد.
يافته ها و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش مهم ترين عوامل موثر بر ناامني و گسترش فعاليت هاي تروريستي مرزهاي شرقي، عوامل اقتصادي، سياسي، جغرافيايي و فرهنگي هستند که با استفاده از آزمون فريدمن در بين اين عوامل، عامل جغرافيايي داراي مهم ترين تاثير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 118
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی