برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه اعتماد اجتماعي با احساس امنيت و امنيت اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد مشهد، گروه علوم اجتماعی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: امنيت اجتماعي به عنوان تضمين کننده حقوق و منافع فردي و اجتماعي و مايه آرامش و آسايش افراد جامعه، تابع اعتماد اجتماعي است. مطالعه حاضر با عنايت به نقش قابل توجه مردم مناطق مرزي در حفظ امنيت اجتماعي، به بررسي رابطه اعتماد اجتماعي با احساس امنيت و حفظ امنيت اجتماعي در بين مردم شهر سنگان پايين خواف پرداخته است.روش شناسي: پژوهش حاضر در سال1393 به روش پيمايشي و با ابزار پرسش نامه که اعتبار صوري آن طبق نظر متخصصان و روايي آن بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شده انجام گرفته است. جامعه آماري، جمعيت 9500 نفري مردم سنگان بوده و حجم نمونه با فرمول کوکران 370 نفر تعيين شده که براي تخصيص آن، افراد 20 سال به بالا به روش تصادفي انتخاب شده است. در تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي و استنباطي از جمله ميانگين ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شده است.يافته ها: ميانگين اعتماد اجتماعي، احساس امنيت و حفظ امنيت اجتماعي به ترتيب 2، 2.1 و 2.7 از 5 بوده است. بين متغير اعتماد اجتماعي و احساس امنيت و بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي رابطه معني دار و مستقيم وجود داشته است. بر اساس آزمون رگرسيون، حدود 62 درصد از تغييرات مربوط به متغير امنيت اجتماعي با متغيرهاي احساس امنيت جمعي، سن، احساس امنيت جاني، اعتماد برون گروهي و تاهل قابل تبيين بوده است.نتيجه گيري: با افزايش اعتماد اجتماعي، احساس امنيت افزايش يافته و در نتيجه ميزان تلاش افراد براي حفظ امنيت اجتماعي بيشتر مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیدل، پ. (1395). رابطه اعتماد اجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی, 8(1), 59-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300163Vancouver : کپی

بیدل پریناز. رابطه اعتماد اجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی. 1395 [cited 2021December08];8(1):59-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300163IEEE : کپی

بیدل، پ.، 1395. رابطه اعتماد اجتماعی با احساس امنیت و امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی, [online] 8(1), pp.59-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300163. 

 
بازدید یکساله 377 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی