نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر متقابل ژنوتيپ x محيط بر عملکرد دانه لاين هاي نخود (.Cicer arietinum L) در کشت زمستانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، کردستان، سنندج
 
چکیده: 
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي اثر ژنوتيپ، محيط و اثر متقابل آن ها بر عملکرد ارقام و لاين هاي نخود سفيد و شناسايي ژنوتيپ هاي پرمحصول و پايدار در شرايط متفاوت محيطي بود. در اين آزمايش چهارده لاين و رقم نخود تيپ کابلي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار و در چهار ايستگاه تحقيقات کشاورزي کردستان، اروميه، مراغه و همدان به مدت سه سال زراعي (91-1388) در شرايط ديم مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بيشترين و کمترين ميزان عملکرد دانه به ترتيب در محيط هاي؛ اروميه سال 1389(U1) (1931.2 کيلوگرم در هکتار) و همدان سال 1390 (H2) (379.1 کيلوگرم در هکتار) به دست آمد. از بين لاين هاي نخود مورد بررسي، بيشترين و کمترين ميانگين عملکرد دانه به ترتيب به ژنوتيپ هاي G4 (1163.5 کيلوگرم در هکتار) و G2 (756.02 کيلوگرم در هکتار) اختصاص داشت. تجزيه مرکب عملکرد دانه نشان داد که اثرات اصلي محيط و ژنوتيپ و اثر متقابل ژنوتيپ در محيط معني دار بودند. سهم محيط، ژنوتيپ و اثر متقابل آن ها در تغييرات عملکرد دانه به ترتيب 70.61، 3.20 و 11.21 درصد بود. مقدارGEI  با استفاده از مدل باي پلات تفکيک شد و طبق تجزيه مقادير منفرد، دو مولفه اصلي اول به ترتيب PCI=43.09 و  PC2=22.34درصد از تغييرات کل داده ها را توجيه کردند. بر اساس نمودارهاي GGE باي پلات، ژنوتيپ هاي  G6،G4  و G11 از عملکرد دانه و پايداري بيشتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها برخوردار بودند. نتايج اين تحقيق، محيط ها را به دو ناحيه بزرگ شامل «اروميه و مراغه» و «کردستان و همدان» تقسيم نمود که براي هر ناحيه به ترتيب لاين هايG6(FLIP 99-26C)  و G4 (FLIP 00-39C) قابل توصيه هستند. همچنين ژنوتيپ هاي G5، G7  و G8به عنوان لاين هاي داراي سازگاري عمومي شناسايي شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کانونی، ه.، و فرایدی، ی.، و صباغ پور، س.، و سعید، ع. (1395). ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ x محیط بر عملکرد دانه لاین های نخود (.Cicer arietinum L) در کشت زمستانه. مجله علوم زراعی ایران, 18(1), 63-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300155Vancouver : کپی

کانونی همایون، فرایدی یداله، صباغ پور سیدحسین، سعید علی. ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ x محیط بر عملکرد دانه لاین های نخود (.Cicer arietinum L) در کشت زمستانه. مجله علوم زراعی ایران. 1395 [cited 2022May21];18(1):63-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300155IEEE : کپی

کانونی، ه.، فرایدی، ی.، صباغ پور، س.، سعید، ع.، 1395. ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ x محیط بر عملکرد دانه لاین های نخود (.Cicer arietinum L) در کشت زمستانه. مجله علوم زراعی ایران, [online] 18(1), pp.63-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی