برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 23 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي اثرات عوامل اسمزي بر مکانيسم هاي دفاعي و متابوليت هاي ثانويه گياهچه ها و کالوس هاي زنيان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

در اين تحقيق پاسخ به تنش هاي اسمزي در گياه زنيان ((Carum copticum L.، گياهي متعلق به تيره چتريان و با خواص دارويي، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسي اثرات تنش خشکي بر ميزان رنگيزه هاي فتوسنتزي، اسانس، مکانيسم هاي آنزيمي و غير آنزيمي گياهچه ها و کالوس هاي زنيان آزمايشي به صورت کنترل شده تحت شرايط اين ويترو انجام گرفت. گياهچه هاي زنيان در محيط کشت پايه MS شامل غلظت هاي 0، 3 و 6% مانيتول و سوربيتول به طور جداگانه و کالوس ها در محيط کشت پايه MS حاوي 0.25 mg.L-1 هورمون 2و4 دي کلرو فنوکسي استيک اسيد، 2mg.L-1 هورمون بنزيل آمينو پورين و سطوح مختلف مانيتول و سوربيتول (0، 3 و 6%) کشت داده شدند. سوربيتول و مانيتول هر دو باعث کاهش معني دار ميزان رنگيز ه هاي فتوسنتزي، کاروتنوئيد و افزايش معني دار محتواي فلاونوئيد و آنتوسيانين شدند. اين اثرات به طور قابل توجهي در گياهان تحت تيمار مانيتول در مقايسه با آنهايي که تحت تيمار سوربيتول قرار داشتند شديدتر بود. افزايش شدت تنش سبب افزايش مقدار ترکيبات فنلي در تمام نمونه هاي مورد بررسي شد به غير از گياهچه هاي تحت تيمار مانيتول که کاهش مقدار ترکيبات فنلي در برگ آن ها مشاهده گرديد. ميزان فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز در تمام نمونه هاي تحت تيمار خشکي کاهش يافت در حاليکه فعاليت آنزيم کاتالاز به ويژه در نمونه هاي تيمار شده با مانيتول به شدت افزايش نشان داد. در مقايسه با شاهد، افزايش تنش خشکي سبب افزايش فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز گرديد بجز در گياهچه هاي رشد يافته تحت تيمار مانيتول که در مقايسه با شاهد تفاوت معني داري نشان نداد. علاوه بر اين تنش خشکي ميزان مواد موثره اسانس را در گياهچه ها و کالوس هاي زنيان تغيير داد. بررسي محتويات اسانس با استفاده از GC-MS نشان داد تيمول، گاما ترپينين و پاراسيمين از اجزاي اصلي اسانس زنيان هستند و در شرايط تنش خشکي ميزان آن ها افزايش يافت. اين ترکيبات در بسياري از محصولات صنعتي و دارويي مورد نياز مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضوی زاده، ر.، و ادب آوازه، ف.، و رستمی، ف.، و تیموری، ع. (1395). بررسی مقایسه ای اثرات عوامل اسمزی بر مکانیسم های دفاعی و متابولیت های ثانویه گیاهچه ها و کالوس های زنیان. فرآیند و کارکرد گیاهی, 5(18), 23-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300113Vancouver : کپی

رضوی زاده رویا، ادب آوازه فاطمه، رستمی فاطمه، تیموری عباس. بررسی مقایسه ای اثرات عوامل اسمزی بر مکانیسم های دفاعی و متابولیت های ثانویه گیاهچه ها و کالوس های زنیان. فرآیند و کارکرد گیاهی. 1395 [cited 2021July28];5(18):23-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300113IEEE : کپی

رضوی زاده، ر.، ادب آوازه، ف.، رستمی، ف.، تیموری، ع.، 1395. بررسی مقایسه ای اثرات عوامل اسمزی بر مکانیسم های دفاعی و متابولیت های ثانویه گیاهچه ها و کالوس های زنیان. فرآیند و کارکرد گیاهی, [online] 5(18), pp.23-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300113. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی