برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 165 تا صفحه 176 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي صفات فيزيولوژيک و بيوشيميايي گياه نخود تحت تاثير تنش خشکي و روش هاي کاربرد کود آهن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر کود آهن و تنش خشکي بر برخي خصوصيات فيزيولوژيک و بيوشيميايي نخود زراعي و همچنين نحوه ي کاربرد کودآهن (خاک کاربرد و محلول پاشي) و نيز زمان استفاده در مراحل فنولوژيک مختلف گياه، آزمايشي در سال زراعي 1391-1390 در مزرعه ي تحقيقاتي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه رازي کرمانشاه اجرا شد. آزمايش به صورت اسپليت پلات (کرت هاي يک بار خرد شده) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. شرايط بدون تنش خشکي و تنش خشکي به عنوان فاکتور اصلي قرار گرفتند. زمان و نحوه کاربرد کود آهن در هشت سطح شامل عدم کاربرد کود آهن (F1)، مصرف خاک کاربرد کود آهن (F2)، محلول پاشي در مرحله شاخه دهي (F3)، محلول پاشي در مرحله ي گلدهي (F4)، محلول پاشي در مرحله غلاف بندي (F5)، خاک کاربرد + محلول پاشي در مرحله شاخه دهي (F6)، خاک کاربرد + محلول پاشي در مرحله ي گلدهي (F7)، خاک کاربرد + محلول پاشي در مرحله غلاف بندي (F8)، به عنوان فاکتور فرعي قرار داده شدند. نتايج تحقيق حاضر نشان که تنش خشکي به طور معني داري موجب کاهش مقدار صفات محتواي آب نسبي برگ، ميزان سبزينگي برگ، حداکثر کارايي فتوشيميايي فتوسيستم II، سرعت رشد گياه (CGR)، شاخص سطح برگ (LAI) و فعاليت ويژه آنزيم کاتالاز در گياه نخود شد. تيمار کود آهن نيز اثر معني داري بر ميزان سبزينگي برگ، شاخص سطح برگ (LAI)، فعاليت ويژه آنزيم پراکسيداز و فعاليت ويژه آنزيم کاتالاز داشت و سبب افزايش صفات مذکور گرديد. بنابراين، به نظر مي رسد محلولپاشي آهن سبب بهبود صفات مرتبط با فتوسنتز و کاهش اثرات سوء ناشي از تنش خشکي در گياه نخود گرديده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی