برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  17 , شماره  3 ; از صفحه 205 تا صفحه 222 .
 
عنوان مقاله: 

اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک، کربوهيدرات هاي محلول و عملکرد دانه ارقام برنج (.Oryza sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد و عملکرد دانه ارقام برنج، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال هاي 1392 و 1393 در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه گيلان انجام گرفت. کرت هاي اصلي شامل شش رقم برنج (هاشمي، سنگ جو، علي کاظمي، درفک، خزر و گوهر) و کرت هاي فرعي شامل سه زمان نشاکاري (15 ارديبهشت، 30 ارديبهشت و 15 خرداد) بودند. نتايج نشان داد که با تاخير در زمان نشاکاري، ميزان انتقال مجدد ماده خشک از اندام هوايي به دانه ها بطور معني داري افزايش يافت. رقم گوهر با 139.1 گرم در مترمربع بيشترين ميزان انتقال مجدد ماده خشک از اندام هوايي را به خود اختصاص داد و ارقام هاشمي، سنگ جو و علي کاظمي از کمترين ميزان انتقال مجدد ماده خشک برخوردار بودند. نتايج حاکي از آن بود که عملکرد دانه از ارتباط مثبت و معني داري با دما و تابش تجمعي برخوردار بود و بيشترين دماي تجمعي دريافتي (1422.3 و 345.8 درجه سانتي گراد) به ترتيب درکل دوره رشد و دوره پر شدن دانه، در زمان نشاکاري اول ثبت شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که کسر فتوترمال بعنوان يک شاخص ترکيبي از دما و تابش، بطور مناسبي مي تواند در توجيه تغييرات عملکرد دانه ارقام برنج استفاده شود و انتخاب زمان نشاکاري مناسب به منظور قرارگرفتن ارقام برنج در شرايط دما و تابش مناسب مي تواند به دريافت کسر فتوترمال تجمعي بيشتر (تا 137.4 مگاژول بر مترمربع در درجه سانتي گراد) و عملکرد دانه بالاتر (تا 3916.8 کيلوگرم در هکتار) منجر شود. در اين پژوهش، زمان نشاکاري 15 ارديبهشت به علت فراهم شدن شرايط دمايي و تابش مناسب در دوره رويشي و زايشي ارقام برنج و تاثير مطلوب آن بر عملکرد و اجزاي عملکرد برتر از ساير زمان هاي نشاکاري بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 78
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی