برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  17 , شماره  3 ; از صفحه 193 تا صفحه 204 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تحمل خشکي در ارقام سنتتيک و اکوتيپ هاي برتر رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تحمل تنش خشکي و شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل رازيانه، نتاج نسل اول سه رقم سنتتيک و هفت اکوتيپ والدي رازيانه در شرايط بدون تنش و تنش خشکي بعد از گلدهي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1392 در پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که از نظر کليه صفات مورد ارزيابي اختلاف بسيار معني داري بين ژنوتيپ-هاي مورد مطالعه در هر دو شرايط وجود داشت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که در شرايط بدون تنش ژنوتيپ هاي سنتتيک ميانرس و مشکين شهر با 2357 و 2208 کيلوگرم در هکتار و در شرايط تنش خشکي نيز ژنوتيپ هاي مشکين شهر و سنتتيک ميانرس با 1091 و 1081.5 کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را توليد کردند. از نظر شاخص هاي تحمل خشکي، بيشترين مقادير شاخص ميانگين حسابي (MP)، ميانگين هندسي (GMP)، شاخص عملکرد (YI) و شاخص تحمل (STI)، متعلق به ژنوتيپ هاي سنتتيک ميانرس، مشکين شهر و مغان بود. همبستگي بين شاخص هاي تحمل خشکي و عملکرد دانه نشان داد که شاخص هاي MP، GMP،YI وSTI همبستگي مثبت و معني داري با عملکرد دانه در هر دو شرايط بدون تنش و تنش خشکي داشتند و به عنوان شاخص هاي مناسب جهت گزينش ارقام پرمحصول رازيانه در هر دو شرايط شناسايي شدند. نتايج اين آزمايش نشان داد که روش توليد رقم سنتتيک براي گياه رازيانه مناسب بوده و اين ارقام در محيط هاي با آب و هواي متغير، به خصوص شرايط کمبود آب مي-توانند عملکرد رضايت بخشي توليد کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی