برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط تبليغات توسط شخصيت هاي معروف بر ميزان تمايل به خريد کفش هاي ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

تبليغات همواره نقش گسترده اي در روند رو به رشد محصولات مختلف دارد و در اين راستا شخصيت هاي مشهور، سبب جلب توجه و جذب بيشتر مردم به ورزش و خريد کالاهاي ورزشي مي شوند. بدين منظور هدف از اين تحقيق، تعيين رابطه تبليغات توسط شخصيت هاي معروف بر ميزان تمايل به خريد کفش هاي ورزشي در شهر تبريز است. اين تحقيق از نوع پيمايشي است و براي انجام آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روايي پرسشنامه توسط صاحب نظران و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ (0.93= a) تاييد شد. نمونه آماري پژوهش 600 مشتري کفش هاي ورزشي بود که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد. داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصيفي تنظيم و سپس با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف و ضريب همبستگي پيرسون در سطح 0.01= a تجزيه وتحليل شد. نتيجه تحقيق نشان داد ارتباط معنادار مثبتي بين استفاده از شخصيت هاي معروف ورزشي و تمايل مشتريان به خريد کفش ورزشي وجود دارد (0.75= r). ضريب تعيين (0.56 = r) نشان مي دهد استفاده از شخصيت هاي معروف با 56 درصد واريانس متغير وابسته يعني تمايل به خريد کفش ورزشي مرتبط است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی