برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني مربيان با انسجام تيمي ورزشکاران در پنجمين المپياد دانشجويان دختر دانشگاه هاي پيام نور کشور در سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين هوش هيجاني مربيان با انسجام تيمي ورزشکاران پنجمين المپياد دانشجويان دختر دانشگاه هاي پيام نور کشور در سال 1390 بود. روش تحقيق از نوع همبستگي و از نظر هدف کاربردي است و به شکل ميداني انجام گرفته است. جامعه آماري کليه مربيان (86 نفر) و ورزشکاران (1068 نفر) شرکت کننده در پنجمين المپياد دانشجويان دختر دانشگاه هاي پيام نور کشور بود. بر اساس جدول نمونه گيري مورگان، 70 نفر از مربيان و 285 نفر از ورزشکاران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و براي جمع آوري داده ها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد. براي گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه هوش هيجاني سيبريا شرينگ و پرسشنامه انسجام تيمي کارون استفاده شد. روايي پرسشنامه ها توسط هشت تن از استادان رشته مديريت ورزشي تاييد شد و پايايي پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.79 و 0.81 به دست آمد. براي تجزيه وتحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. نتايج نشان داد، بين همه مولفه هاي هوش هيجاني با انسجام تيمي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (P<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمان پور، ع.، و غفرانی، م.، و فهیم دوین، ح. (1394). بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور کشور در سال 1390. مدیریت ورزشی (حرکت), 7(2), 237-252. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300008Vancouver : کپی

رحمان پور عادل، غفرانی محسن، فهیم دوین حسن. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور کشور در سال 1390. مدیریت ورزشی (حرکت). 1394 [cited 2021July31];7(2):237-252. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300008IEEE : کپی

رحمان پور، ع.، غفرانی، م.، فهیم دوین، ح.، 1394. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور کشور در سال 1390. مدیریت ورزشی (حرکت), [online] 7(2), pp.237-252. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300008. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی