نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش سرمايه اجتماعي، تعهد و رفتار شهروندي سازماني در بهبود عملکرد شغلي (مورد مطالعه: شهرداري شهرستان خوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 
امروزه، شهرداري به عنوان يکي از بزرگ ترين نهادهاي اجتماعي محسوب مي شود و اثربخشي اين ارگان، مستلزم ساختار سازماني مناسب و تعهد کارکنان به منظور افزايش عملکرد است. مديران به منظور کسب خدماتي با کيفيت بالاتر، بايد بر نگرش و رفتار کارکنان خدماتي، از طريق پيشينه فرهنگي، الگو هاي رفتاري و شيوه هاي مديريتي، تمرکز کنند. از اين رو سرمايه اجتماعي، با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضا مي شود و بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني، مالي و اقتصادي ايجاد مي کند. در اين راستا، تحقيق حاضر به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد شغلي با در نظر گرفتن مواردي چون تعهد کارکنان و رفتارهاي شهروندي سازماني پرداخته است.جامعه آماري تحقيق، 140 نفر از کارکنان ستادي شهرداري شهرستان خوي است. اين پژوهش از لحاظ روش، توصيفي از نوع همبستگي است و داده ها از طريق پرسشنامه، جمع آوري شدند. به منظور سنجش روايي پرسشنامه تحقيق، از تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول و دوم و جهت تعيين پايايي، از آلفاي کرونباخ استفاده شد. داده ها نيز با استفاده از مدل معادلات ساختاري تحليل شدند. نتايج تحقيق، حاکي از تاثير مثبت سرمايه اجتماعي بر تعهد کارکنان، رفتارهاي شهروندي سازماني و عملکرد شغلي بودند. همچنين تاثير مثبت تعهد کارکنان و بروز رفتارهاي شهروندي سازماني توسط آن ها بر عملکرد شغلي نيز تاييد شد. در نتيجه مي توان گفت بهبود فرايندهاي مربوط به تعهد کارکنان و رفتارهاي شهروندي سازماني که متاثر از عواملي چون سرمايه اجتماعي است، منجر به ارتقاي عملکرد شغلي کارکنان مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نعمتی، م.، و اکبرزاده صفویی، م.، و زنگیان، س.، و باقرصادرنانی، م. (1395). نقش سرمایه اجتماعی, تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی). اقتصاد و مدیریت شهری, 5(1 (پیاپی 17)), 115-132. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299948Vancouver : کپی

نعمتی محمدعلی، اکبرزاده صفویی مرتضی، زنگیان سمیه، باقرصادرنانی منصور. نقش سرمایه اجتماعی, تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی). اقتصاد و مدیریت شهری. 1395 [cited 2022May25];5(1 (پیاپی 17)):115-132. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299948IEEE : کپی

نعمتی، م.، اکبرزاده صفویی، م.، زنگیان، س.، باقرصادرنانی، م.، 1395. نقش سرمایه اجتماعی, تعهد و رفتار شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان خوی). اقتصاد و مدیریت شهری, [online] 5(1 (پیاپی 17)), pp.115-132. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299948. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی