برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش سرمايه اجتماعي، تعهد و رفتار شهروندي سازماني در بهبود عملکرد شغلي (مورد مطالعه: شهرداري شهرستان خوي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 
چکیده: 

امروزه، شهرداري به عنوان يکي از بزرگ ترين نهادهاي اجتماعي محسوب مي شود و اثربخشي اين ارگان، مستلزم ساختار سازماني مناسب و تعهد کارکنان به منظور افزايش عملکرد است. مديران به منظور کسب خدماتي با کيفيت بالاتر، بايد بر نگرش و رفتار کارکنان خدماتي، از طريق پيشينه فرهنگي، الگو هاي رفتاري و شيوه هاي مديريتي، تمرکز کنند. از اين رو سرمايه اجتماعي، با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضا مي شود و بستر مناسبي براي بهره وري سرمايه انساني، مالي و اقتصادي ايجاد مي کند. در اين راستا، تحقيق حاضر به بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد شغلي با در نظر گرفتن مواردي چون تعهد کارکنان و رفتارهاي شهروندي سازماني پرداخته است.جامعه آماري تحقيق، 140 نفر از کارکنان ستادي شهرداري شهرستان خوي است. اين پژوهش از لحاظ روش، توصيفي از نوع همبستگي است و داده ها از طريق پرسشنامه، جمع آوري شدند. به منظور سنجش روايي پرسشنامه تحقيق، از تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول و دوم و جهت تعيين پايايي، از آلفاي کرونباخ استفاده شد. داده ها نيز با استفاده از مدل معادلات ساختاري تحليل شدند. نتايج تحقيق، حاکي از تاثير مثبت سرمايه اجتماعي بر تعهد کارکنان، رفتارهاي شهروندي سازماني و عملکرد شغلي بودند. همچنين تاثير مثبت تعهد کارکنان و بروز رفتارهاي شهروندي سازماني توسط آن ها بر عملکرد شغلي نيز تاييد شد. در نتيجه مي توان گفت بهبود فرايندهاي مربوط به تعهد کارکنان و رفتارهاي شهروندي سازماني که متاثر از عواملي چون سرمايه اجتماعي است، منجر به ارتقاي عملکرد شغلي کارکنان مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی