برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 41 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

اثير آرسنات سديم و جيبرليک اسيد بر ميزان پرولين، آنتوسيانين، فنل و صفات زراعي در دو رقم برنج (.Oryza sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 

آرسنيک منجر به آلودگي آب هاي زير زميني مي شود و بر روي گياه، انسان و حيوان تاثير مي گذارد. هورمون هاي گياهي نقش مهمي در هماهنگي رشد و عملکرد گياه از نظر کمي و کيفي دارند. به منظور ارزيابي واکنش ژنوتيپ هاي برنج به آرسنات سديم و جيبريک اسيد، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک کاملا تصادفي در 4 تکرار در شرايط مزرعه ايي اجرا شد. گياهان 29 روزه 2 ژنوتيپ طارم به عنوان يک رقم محلي و شيرودي به عنوان رقم پر محصول برنج در 3 غلظت مختلف آرسنات سديم (0، 50 و 100 ميکرومولار) و 2 غلظت جيبرليک اسيد (0 و 10 ميکرومولار) مورد بررسي قرار گرفتند. صفات بررسي شده در اين آزمايش شامل: ميزان پرولين برگ و ريشه، ميزان آنتوسيانين و فنل برگ، ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر در خوشه، تعداد دانه هاي پوک در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس کل و شاخص برداشت بودند. نتايج نشان داد که آرسنات سديم بر تمامي اين صفات تاثير معني داري داشت و سبب کاهش ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس کل و شاخص برداشت شد و ميزان پرولين برگ و ريشه، ميزان آنتوسيانين و فنل برگ و تعداد دانه هاي پوک افزايش پيدا کرد که اين تاثير در اکثر صفات در رقم طارم بيشتر از رقم شيرودي بود. افزودن جيبرلين سبب افزايش معني دار ميزان پرولين برگ و ريشه، ميزان آنتوسيانين و فنل، ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس کل و شاخص برداشت در هر دو غلظت50 و 100 ميکرو مولار آرسنات سديم در هر دو رقم طارم و شيرودي شد، گرچه اين تاثير در رقم شيرودي بيشتر بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی