نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 41 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

اثير آرسنات سديم و جيبرليک اسيد بر ميزان پرولين، آنتوسيانين، فنل و صفات زراعي در دو رقم برنج (.Oryza sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
آرسنيک منجر به آلودگي آب هاي زير زميني مي شود و بر روي گياه، انسان و حيوان تاثير مي گذارد. هورمون هاي گياهي نقش مهمي در هماهنگي رشد و عملکرد گياه از نظر کمي و کيفي دارند. به منظور ارزيابي واکنش ژنوتيپ هاي برنج به آرسنات سديم و جيبريک اسيد، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب بلوک کاملا تصادفي در 4 تکرار در شرايط مزرعه ايي اجرا شد. گياهان 29 روزه 2 ژنوتيپ طارم به عنوان يک رقم محلي و شيرودي به عنوان رقم پر محصول برنج در 3 غلظت مختلف آرسنات سديم (0، 50 و 100 ميکرومولار) و 2 غلظت جيبرليک اسيد (0 و 10 ميکرومولار) مورد بررسي قرار گرفتند. صفات بررسي شده در اين آزمايش شامل: ميزان پرولين برگ و ريشه، ميزان آنتوسيانين و فنل برگ، ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر در خوشه، تعداد دانه هاي پوک در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس کل و شاخص برداشت بودند. نتايج نشان داد که آرسنات سديم بر تمامي اين صفات تاثير معني داري داشت و سبب کاهش ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس کل و شاخص برداشت شد و ميزان پرولين برگ و ريشه، ميزان آنتوسيانين و فنل برگ و تعداد دانه هاي پوک افزايش پيدا کرد که اين تاثير در اکثر صفات در رقم طارم بيشتر از رقم شيرودي بود. افزودن جيبرلين سبب افزايش معني دار ميزان پرولين برگ و ريشه، ميزان آنتوسيانين و فنل، ارتفاع گياه، طول خوشه، تعداد دانه هاي پر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، بيوماس کل و شاخص برداشت در هر دو غلظت50 و 100 ميکرو مولار آرسنات سديم در هر دو رقم طارم و شيرودي شد، گرچه اين تاثير در رقم شيرودي بيشتر بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی، ف.، و خاوری نژاد، ر.، و افشارمحمدیان، م.، و فلاح، س. (1394). اثیر آرسنات سدیم و جیبرلیک اسید بر میزان پرولین, آنتوسیانین, فنل و صفات زراعی در دو رقم برنج (.Oryza sativa L). فرآیند و کارکرد گیاهی, 4(14), 41-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299914Vancouver : کپی

نجفی فرزانه، خاوری نژاد رمضانعلی، افشارمحمدیان منصور، فلاح سیده فاطمه. اثیر آرسنات سدیم و جیبرلیک اسید بر میزان پرولین, آنتوسیانین, فنل و صفات زراعی در دو رقم برنج (.Oryza sativa L). فرآیند و کارکرد گیاهی. 1394 [cited 2022May28];4(14):41-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299914IEEE : کپی

نجفی، ف.، خاوری نژاد، ر.، افشارمحمدیان، م.، فلاح، س.، 1394. اثیر آرسنات سدیم و جیبرلیک اسید بر میزان پرولین, آنتوسیانین, فنل و صفات زراعی در دو رقم برنج (.Oryza sativa L). فرآیند و کارکرد گیاهی, [online] 4(14), pp.41-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299914. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی