برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  26 , شماره  102 ; از صفحه 39 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کوارتزهاي گرمابي بر پايه کاتدولومينسانس (CL)، ريزدماسنجي و ليزر رامان در کانسار لاطلا، شمال ميدوک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

در سنگ هاي آتشفشاني منطقه لاطلا در شمال ميدوک? کانسار رگه اي داراي کاني سازي عناصر پايه و گرانبها گسترش يافته است. دراين رگه ها کوارتزهاي خودشکل همراه با کانه هاي سولفيدي (پيريت، کالکوپيريت، گالن و اسفالريت) با ساختارهاي پرکننده فضاهاي خالي وجود دارد. مطالعات کاتدولومينسانس روي انواع کوارتزهاي رگه اي امکان تعيين نسل هاي مختلف کوارتز را امکان پذير کرد. وجود منطقه بندي رشدي و رورشدي (Overgrowth) نشان از تحول چند مرحله اي کاني سازي از سيال هايي با ترکيب مختلف دارد. بالاترين دماي همگن شدگي ميانبارهاي سيال در مرکز بلور کوارتز 350 درجه سانتي گراد و بيش از دماي همگن شدگي آن در حاشيه داراي رورشدي با دماي پايين همگن شدگي 135 درجه سانتي گراد است. در ميانبارهاي سيال در اين کوارتزهاي گرمابي، دامنه دماي همگن شدگي از 380 درجه سانتي گراد تا 131 درجه سانتي گراد و شوري از 0.17 تا (Wt % equi-NaCl) 7.7 است. حضور CO2 در شماري از نمونه هاي ميانبارهاي سيال هم به وسيله تجزيه ليزر رامان و هم ريزدماسنجي تاييد شده است. شناسايي فازهاي جامد در ميانبارهاي سيال با مطالعه سنگ نگاري ميانبارهاي سيال و تجزيه ليزر رامان انجام و حضور فازهاي جامد فيلوسيليکات همانند مسکوويت، ايليت و کاني هاي کوارتز، کلريت، فازهاي کربناتي (داواسونيت- ناتروکربنات) و اکسيد آهن تاييد شده است. تنها در دو نمونه فاز جامد هاليت بود. حضور فازهاي غني از بخار و غني از مايع ميانبارهاي سيال و شواهد بافتي کاني ها بيانگر فرايند جوشش در طي تشکيل کوارتزهاي گرمابي و کانه سازي است. نسبت ايزوتوپي گوگرد براي کاني هاي پيريت، کالکوپيريت، گالن و اسفالريت از ‰1- تا 9.8- متغير است که نشانگر منشأ ماگمايي براي گوگرد است. نسبت ايزوتوپي گوگرد در سيال گرمابي با توجه به ميانگين دماي تشکيل کانسنگ ميان ‰1.8+ تا 9.2- است. با توجه به نتايج حاصل از مطالعات ريزدماسنجي ميانبارهاي سيال و مطالعات ليزر رامان به نظر مي رسد سيال ها و بخارهاي گرمابي از يک توده ژرف ماگمايي در ژرفا از راه شکستگي ها نفوذ کرده و طي فرايندهاي جوشش، آميختگي دو سيال و واکنش سيال با سنگ ديواره سبب تشکيل کوارتزهاي گرمابي همراه با کانه هاي سولفيدي شده است که متاثر از نفوذ توده هاي پورفيري جوان تر در آنهاست. شواهد موجود نشان از روند تغيير و تحولات سيال هاي گرمابي از منشأ ماگمايي با دماي بالا به سمت اپي ترمال در منطقه دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 132
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی