نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  - , شماره  32 ; از صفحه 227 تا صفحه 244 .
 
عنوان مقاله: 

به كارگيري خوشه بندي خاكستري و توابع پايه شعاعي در پهنه بندي اقتصادي كلان شهر تهران با تمركز بر استقرارا موسسات مالي و اعتباري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است