4 SID.ir | اثر القاي پلي پلوئيدي بر برخي از پارامتر هاي رشد در گياه شاهدانه (.Cannabis sativa L)

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر القاي پلي پلوئيدي بر برخي از پارامتر هاي رشد در گياه شاهدانه (.Cannabis sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 
چکیده: 

در اين مطالعه گياهان شاهدانه با سطح پلوئيدي متفاوت از نظر برخي از پارامترهاي رشد و بيوشيميايي مورد بررسي قرار گرفتند. گياهان پلي پلوئيد و ميکسوپلوئيد در آزمايش قبلي با استفاده از تيمار کلشي سين بدست آمدند. آناليز فلوسايتومتري به منظور تعيين سطح پلوئيدي انجام شد. نتايج نشان داد که وزن تر ريشه و اندام هوايي در گياهان پلي پلوئيد در مقايسه با گياهان ديپلوئيد به طور معني داري افزايش يافت. ميزان قندهاي احيا کننده، قندهاي محلول، نشاسته و پروتئين کل در گياهان ميکسوپلوئيد در مقايسه با گياهان تتراپلوئيد و ديپلوئيد افزايش معني داري پيدا کرد. همچنين در گياهان تتراپلوئيد در مقايسه با گياهان ديپلوئيد، پروتئين کل و نشاسته افزايش معني داري نشان داد. قند محلول و احيا کننده در برگ و ريشه گياهان تتراپلوييد کمتر از ديپلوئيد بود. پروفايل پروتئيني گياهان با سطوح پلوئيدي متفاوت، تغييرات کمي و کيفي را نشان داد. بنابراين پلي پلوئيدي علاوه بر اثرات مورفولوژيکي ثابت شده در صفات بيوشيميايي گياه نيز تاثير دارد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی