برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 97 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نانو اکسيد روي و تلقيح بذر تريتيکاله (Triticale) با باکتري هاي افزاينده رشد بر عملکرد دانه و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

کاربرد باکتري هاي افزاينده رشد و محلول پاشي با نانواکسيد روي روشي مناسب و ارزان براي افزايش عملکرد تريتيکاله است. در اين راستا به منظور بررسي تاثير نانو اکسيد روي و تلقيح بذر با باکتري هاي افزاينده رشد بر ميزان مشارکت انتقال مجدد ماده خشک و ذخاير ساقه در عملکرد دانه، محتواي کلروفيل، هدايت روزنه اي و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک تريتيکاله، آزمايشي با سه تکرار در گلخانه تحقيقاتي دانشگاه محقق اردبيلي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سال 1392 اجرا گرديد. فاکتورهاي مورد بررسي شامل محلول پاشي با نانو اکسيد روي در پنج سطح (عدم محلول پاشي به عنوان شاهد، 0.25، 0.5، 0.75 و 1 گرم در ليتر) و چهار سطح تلقيح بذر شامل عدم تلقيح بذر با باکتري به عنوان شاهد، تلقيح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرين 5، آزوسپريليوم ليپوفروم استرين OF و سودوموناس پوتيدا استرين 9 بودند. بيش ترين مشارکت انتقال مجدد ماده خشک و ذخاير ساقه در عملکرد دانه در عدم تلقيح بذر با باکتري ها و عدم محلول پاشي نانو اکسيد روي به دست آمد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که بالاترين عملکرد و اجزاي عملکرد، محتواي کلروفيل و هدايت روزنه اي، بيوماس کل و سرعت رشد محصول در تلقيح بذر با آزوسپريليوم و ازتوباکتر × محلول پاشي يک گرم در ليتر نانو اکسيد روي و کم ترين آن ها در حالت عدم تلقيح بذر با باکتري هاي افزاينده رشد × عدم محلول پاشي با نانو اکسيد روي به دست آمد. از اين رو به منظور افزايش عملکرد دانه، محتواي کلروفيل، هدايت روزنه اي و برخي شاخص هاي فيزيولوژيک نظير زيست توده کل و سرعت رشد محصول مي توان پيشنهاد کرد که تلقيح بذر تريتيکاله با ازتوباکتر و آزوسپريليوم × محلول پاشي يک گرم در ليتر نانو اکسيد روي به کار برده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدشریفی، ر.، و کمری، ح. (1394). تاثیر نانو اکسید روی و تلقیح بذر تریتیکاله (Triticale) با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوژیک. فرآیند و کارکرد گیاهی, 4(13), 97-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299892Vancouver : کپی

سیدشریفی رئوف، کمری حسین. تاثیر نانو اکسید روی و تلقیح بذر تریتیکاله (Triticale) با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوژیک. فرآیند و کارکرد گیاهی. 1394 [cited 2021July27];4(13):97-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299892IEEE : کپی

سیدشریفی، ر.، کمری، ح.، 1394. تاثیر نانو اکسید روی و تلقیح بذر تریتیکاله (Triticale) با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوژیک. فرآیند و کارکرد گیاهی, [online] 4(13), pp.97-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=299892. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 59 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی